Veiligheidsinformatieblad - SDS / PDS- charm luchtverfrisser veiligheidsinformatieblad sds ,SDS : 44512 2.3 Andere gevaren Niet van toepassing RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2 Mengsels Deze stof is een mengsel. COMPONENTEN CAS NUMMER EU-NUMMER REGISTRATIENUM MER CLP CLASSIFICATIE HOEVEE LHEID Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde zware paraffinehoudende 64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 Geen ...Satino navulling luchtverfrisser - Qlean-tecVEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening EG/1907/2006 Satino navulling luchtverfrisser Datum revisie: 01-05-2011 Versie 1.2 Pagina 1 van 4 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productcode en naam Satino navulling luchtverfrisser (art. nr. 180219) Leverancier Van Houtum B.V.Safety data sheets | Christeyns (Qlean-tec BV)

Safety data sheets Download hier uw veiligheidsinformatiebladen. Hier vindt u de veiligheidsbladen van onze producten, gerubriceerd onder de verschillende merknamen:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toepassing : SU21 Consumenten product. PC3 ...

Toepassing : SU21 Consumenten product. PC3 Luchtbehandelingsproducten. Luchtverfrisser. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier : Dovox B.V. Computerweg 3 3542 DP UTRECHT, Nederland Telefoon : +31-168-331711 Fax : +31-10-2270065 E-mail : [email protected] Website : www.dovox.nl 1.4. Telefoonnummer voor ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

KIMBERLY -CLARK PROFESSIONAL* RHAPSODIE Navulling ...

Navulling luchtverfrisser Productcode : 6136 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel : Luchtverfrisser 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Kimberly -Clark Europe Limited 40 London Road Reigate

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Luchtverfrisser 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Maatschappelijke zetel : NICOLS France Sarl. Adres : 2, allée des Erables.59980.Bertry.France. Telefoon : +33 3 27 76 59 26. Fax : +33 3 27 76 56 27. [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen : + 32 67 87 51 00 Nicols.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Autofresh Berry Fruit

Geïdentificeerd gebruik Luchtverfrisser Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of consumenten gebruik van andere dan de hierboven geïdentificeerde gebruik. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Autosmart International Ltd ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 453/2010 Productnaam : Vendor Winter Flowers Pagina 3/13 Uitgiftedatum : 29-01-2014 Vervangt uitgifte d.d : 28-08-2011 INFO CARE MSDS Propaan 0,1 - < 1 74-98-6 200-827-9 F+ 12

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Alpheios BE | Alpheios.be

Om u een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website en voor het tonen van relevante advertenties, maakt Alpheios gebruik van analytische en tracking cookies en vergelijkbare technieken, die door Alpheios of derden worden geplaatst.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - BOMA

MSDS referentie nummer : ECM- 107374,00 Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2015/830. Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese verordening 1272/2008 met hun respectievelijke amendementen. Zij is …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatiebladen - Essity

Luchtverfrisser Ontraden gebruik Niet bepaald 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Verstrekker Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Zweden Telefoonnummer +46 (0)31 746 00 00 +31 30 69 84 666 E-mailadres [email protected] Website 1.4.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Sanodor Contact Lemon - Webshop Zorgba(a)r • Zorgba(a)r

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: Keroma Techniek Kolenhavenstraat 1 3600 Genk Tel: 003289362534 — Fax: 003289364195-mail: — : 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 003270245245 2 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren: 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Ivana

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH) IVANA LUCHTSPRAY - IVA0002296 Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017). 14.1. VN-nummer

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatiebladen - Essity

Luchtverfrisser Ontraden gebruik Niet bepaald 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Verstrekker Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Zweden Telefoonnummer +46 (0)31 746 00 00 +32 2 766 05 30 E-mailadres [email protected] Website 1.4.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veelgestelde vragen | Officiële site van de REACH en CLP ...

Er geldt geen vaste houdbaarheidsdatum voor veiligheidsinformatiebladen (VIBs). Als er sprake is van wijzigingen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van REACH, dan moet een bijgewerkte en gedagtekende versie van het VIB worden verstrekt aan alle afnemers aan wie de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden werd geleverd.Elke aanpassing na de registratie bevat ook het ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Gids over veiligheidsinformatiebladen en ...

(safety data sheets, SDS’en) geven gebruikers van chemische stoffen alle informatie die ze nodig hebben om de menselijke gezondheid en het ... De indeling van het veiligheidsinformatieblad is vastgelegd in de REACH-verordening. Het blad is onderverdeeld in 16 rubrieken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Home | Exclusiva

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firmanaam en adres Metsä Tissue Corp. P.O. Box 300 Mänttä 35801 Finland tel: +358 (10) 4647 750 Contactpersoon Georg Maxein E-mailadres [email protected] SDS verwerkt op 02-08-2017 SDS-versie 2.0 1.4. Telefoonnummer voor noodgev allen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Safety Data Sheet - Webshop Zorgba(a)r • Zorgba(a)r

Charm Air Freshener (Compressed Air) Issue number 2, 16 March 2015 15. Regulatory Information Classification Warning: H229 Pressurised container: May burst if heated. Precautionary statements P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ons huismerk Everyday | Colruyt

Een product van Everyday is altijd het goedkoopste in zijn assortiment.Maar dat gaat niet ten koste van de kwaliteit.Elk Everyday-product wordt met zorg geselecteerd door onze aankopers en moet aan een aantal vastgelegde kwaliteitseisen voldoen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Surfanios Premium 4 x 5 l, 2714B - Desinfectiemiddelen ...

Reiniging en desinfectie van vloeren, muren en oppervlakken. Eco-toxologisch geoptimaliseerd. Doos à 4 x 5 l. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Glade by Brise Gel ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 ) Glade by Brise Gel Luchtverfrisser - LILY OF THE VALLEY Versie 1.0 Printdatum 25.03.2015 Herzieningsdatum 01.05.2014 Specificatie Nummer: 350000007170 SITE FORM Number: 30000000000000006326.001 3/10 Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Verdamper Reinigingsmiddel & Luchtverfrisser – NL

7432/NL/SDS Verdamper Reinigingsmiddel & Luchtverfrisser – NL Inhoudsopgave ... 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Identificatie onderneming: Aspen Pumps Group Apex Way, Hailsham, East Sussex BN27 3WA Tel: +44 (0)1323 848842

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 2015/830 ... Luchtverfrisser. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier : Dovox B.V. Computerweg 3 3542 DP UTRECHT, Nederland Telefoon : +31-30-7116 824 ... ---INFO CARE SDS. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toepassing : SU21 Consumenten product. PC3 ...

Toepassing : SU21 Consumenten product. PC3 Luchtbehandelingsproducten. Luchtverfrisser. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier : Dovox B.V. Computerweg 3 3542 DP UTRECHT, Nederland Telefoon : +31-30-7116 824 Fax : +31-30-3100 141 E-mail : [email protected] Website : www.dovox.nl 1.4. Telefoonnummer ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Airoma Navullingen 100ml - De Bever Schoonmaak Groothandel

Airoma navullingen, 12x300ml . Vullingen voor de elektronische luchtverfrisser. De keuze uit 4 verschillende geuren. Inhoud: Doos a 12x100 ml; Passend alternatief voor: Airoma, Microburst 3000, Dep mini Mist 3000, Lotus professional en Tork Air Fresh

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Glade by Brise Gel ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 ) Glade by Brise Gel Luchtverfrisser - Lavender & Jasmine Versie 1.0 Printdatum 30.10.2015 Herzieningsdatum 18.06.2015 Specificatie Nummer: 350000028530

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp